logo sz pods

Ramowy rozkład dnia świetlicy szkolnej

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce.

Personel świetlicy składa się z nauczycieli, posiadających pełne kwalifikacje do tego typu pracy.

Sala świetlicy wyposażona jest w wiele środków (np. zabawki, gry, puzzle, telewizor, magnetofon, odtwarzacz CD, przybory i narzędzia do pracy plastycznej), które pozwalają na prowadzenie różnorodnych zajęć, rozwijających zainteresowania dzieci i umożliwiających im miłe, ciekawe i pożyteczne spędzanie czasu.

Zajęcia w naszej świetlicy są prowadzone wg tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące. Dotyczą one najbliższego otoczenia dzieci – rodziny, szkoły, kolegów. Obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, regionie i ojczyźnie. Uwzględniamy także tematykę nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych oraz mówimy o zmianach zachodzących w przyrodzie w ciągu roku.

Zajęcia w świetlicy szkolnej umożliwiają naszym dzieciom rozwijanie swoich zainteresowań i talentów oraz pozwalają na bezpieczne oczekiwanie na autobusy odwożące je do domów lub na rodziców wracających z pracy zawodowej.

  • 6.30 – 7.30 – Schodzenie się dzieci, zajęcia wg własnych zainteresowań
  • 6.50 – 7.10 – Odbiór z przystanku uczniów dowożonych z Babiego Dołu i Skrzeszewa
  • 6.30 – 8.15 – Korekta zadań domowych, przygotowanie do lekcji, zajęcia czytelnicze, zorganizowane i swobodne zajęcia w grupach lub indywidualne
  • 12.00 – 12.50 – Zajęcia prowadzone przez wychowawców związane z tematem miesiąca (np. żywego słowa, plastyczne, praktyczne, muzyczne, konkursy itp), odrabianie zadań domowych lub gry i zabawy ruchowe, wyjście na: salę gimnastyczną, na plac zabaw, na boiska szkolne, projekcja filmu
  • 12.50 – 14.20  - Odrabianie zadań domowych pod kierunkiem nauczyciela świetlicy, gry dydaktyczne, zabawy indywidualne i w grupach, zajęcia ruchowe, przygotowanie do wyjazdu do domu (Skrzeszewo i Babi Dół)
  • 14.30 – 15.30 – Powtórzenie zajęć porannych (wg potrzeb) lub wyjście na: szkolny plac zabaw, na salę informatyczną, salę gimnastyki korekcyjnej, salę gimnastyczną.
  • 15.30 – 16.45 – Rozchodzenie się dzieci do domów (odbiór przez rodziców, opiekunów prawnych lub osoby upoważnione), zajęcia wg indywidualnych zainteresowań.

Prywatność i ciasteczka na naszej witrynie.
Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszej witryny czuli się bezpiecznie. W poniższej Polityce Cookies opisujemy rodzaje plików cookie stosowane w naszym Serwisie, jak również wyjaśniamy, do czego pliki te służą.