logo sz pods

Projekty

stowarzyszenie szkolna przyjaźń

Projekt „Małe wsie i wielkie zabytki” w Przyjaźni

Projekt
W Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Przyjaźni w tym roku uczniowie realizują projekt zatytułowany „Małe wsie i duże zabytki.
Obecnie działania związane z projektem są w fazie końcowej, gdyż niedługo upłynie termin przewidziany na jego realizację. Uczestnicy w tej chwili są na etapie wykonywania ostatnich zadań polegających na przygotowaniu tablic informacyjnych, korekty materiałów, prezentacji oraz planowaniu przebiegu uroczystego zakończenia. Pomysł, którego efektem są działania uczniów zrodził się w głowach pań działających w stowarzyszeniu „Szkolna Przyjaźń” założonym przez rodziców związanych ze szkołą w Przyjaźni i nauczycieli na czele z panią prezes Anną Kwiatkowską i panią Hanną Zacharewicz oraz panią Agnieszką Volkow. Należy podkreślić, iż nie udałoby się wykonać wszystkich zadań bez wsparcia jakie popłynęło ze strony Powiatu Kartuskiego, który udzielił dofinansowania w ramach zadania „W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.
pkt a) organizowanie działań mających na celu pielęgnowanie dziedzictwa narodowego i regionalnego, dóbr kultury i sztuki oraz tożsamości kulturowej Kaszub.

Czytaj więcej: Projekt „Małe wsie i wielkie zabytki” w Przyjaźni

INFORMACJE O DOTACJACH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

powiat kartuskiDotacja Starostwa Powiatowego w Kartuzach w wysokości 1500 zł, na realizację projektu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, tj. organizowanie działań mających na celu pielęgnowanie dziedzictwa narodowego i regionalnego, dóbr kultury i sztuki oraz tożsamości kulturowej Kaszub.

W ramach projektu pt. "Małe wsie, duże zabytki" realizujemy następujące zadania:

  1. wyszukanie i opisanie dóbr kultury i sztuki
  2. wykonanie dokumentacji fotograficznej, plastycznej i multimedialnej
  3. stworzenie wystawy stacjonarnej na terenie szkoły w Przyjaźni
  4. stworzenie oznakowanej ścieżki edukacyjnej pieszej i rowerowej
  5. stworzenie prezentacji multimedialnej wraz ze scenariuszem lekcji ,,Małe wsie, duże zabytki” oraz rozprowadzenie płyt CD i rozesłanie ich do wszystkich szkół w powiecie kartuskim

Cele realizacji:
- wzrost świadomości uczniów i mieszkańców miejscowości Przyjaźń na temat dóbr kultury i zabytków
- stworzenie i wykonanie tablicy informacyjnej celem oznaczenia dóbr kultury i zabytków w miejscowości

 Przyjaźń
- wzrost świadomości uczniów z 20 szkół w powiecie kartuskim

Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację projektu ,,Małe wsie, duże zabytki” gdzie zwiększy się świadomość lokalnych mieszkańców i uczniów szkoły. Umieszczenie tablicy informacyjnej w centrum wsi oraz oznakowanie poszczególnych zabytków i dóbr kultury zwiększy świadomość mieszkańców powiatu kartuskiego oraz uatrakcyjni region turystycznie.

Prywatność i ciasteczka na naszej witrynie.
Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszej witryny czuli się bezpiecznie. W poniższej Polityce Cookies opisujemy rodzaje plików cookie stosowane w naszym Serwisie, jak również wyjaśniamy, do czego pliki te służą.