logo sz pods

 Profilaktyka
Niezwykle istotnym obszarem działalności placówki oświatowej jest realizacja zadań mających na celu dostarczenie młodym ludziom wiedzy z zakresu profilaktyki i wychowania. Dlatego od wielu lat w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Przyjaźni, przy współpracy z instytucjami oraz organizacjami, których zadaniem jest sprawowanie opieki nad dzieckiem i rodziną organizowane są „Szkolne Dni Profilaktyki”


Na przełomie listopada i grudnia 2018 roku szkoła zorganizowała wiele różnorodnych działań nakierowanych na promowanie zdrowego stylu życia, profilaktykę uzależnień oraz nabywanie przez młodych ludzi umiejętności rozsądnego i bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach życiowych.
Dnia 23 listopada grupa uczniów klas ósmych skorzystała z wyjazdu do usytuowanej na granicy Gdańska i Sopotu „Ergo Areny”, gdzie Zarząd Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii zorganizował akcję informacyjno – profilaktyczną pod hasłem „NIEĆPA 2018”. Akcję od wielu lat wspierają najpopularniejsze gwiazdy polskiej muzyki. W tegorocznej edycji udział wzięła piosenkarka Ewa Farna wraz z zespołem.
W dniach 3 i 4 grudnia uczniowie pierwszego oraz drugiego etapu edukacyjnego wzięli udział w zajęciach warsztatowych poruszających zagadnienia z obszaru profilaktyki uzależnień oraz cyberprzemocy. Uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy wiekowe tak, aby optymalnie dobrać metody i formy przekazywana informacji. Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach pt. „MIASTO MARZEŃ”, uczniowie klas drugich trzecich i czwartych w warsztatach pt. „MIASTO UŚMIECHEM BUDOWANE”, natomiast klasy piąte, szóste, siódme i ósme w zajęciach „RÓWNANIE ŻYCIA => UŻYWKI +SIEĆ = AGRESJA W REALU”.
Dnia 5 grudnia wychowankowie oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych szkoły podstawowej uczestniczyli w profilaktycznym programie teatralnym pt. „TO SZKODZI ZDROWIU”. Aktorzy teatru „STOP” z Koszalina w formie teatralnej zabawy w przystępny i atrakcyjny dla dzieci sposób, uświadamiali najmłodszym widzom korzyści wypływające ze zdrowego trybu życia oraz straty, które mogą być następstwem nierozsądnych ryzykownych zachowań.
W dniach 7, 8 i 10 grudnia uczniowie klas: szóstych, siódmych, ósmych oraz trzecich gimnazjum wzięli udział w zajęciach warsztatowych poruszających zagadnienia z obszaru profilaktyki uzależnień, w których wiele uwagi poświęcono problemowi tzw. dopalaczy.
Dnia 13 grudnia w ramach projektu „Bezpieczna Szkoła Cyfrowa” odbyło się spotkanie z panią nadkom. Elwirą Lelental, która w niezwykle ciekawy sposób podzieliła się z rodzicami oraz nauczycielami wiedzą na temat zagrożeń jakie niesie za sobą cyberprzemoc.

 

Prywatność i ciasteczka na naszej witrynie.
Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszej witryny czuli się bezpiecznie. W poniższej Polityce Cookies opisujemy rodzaje plików cookie stosowane w naszym Serwisie, jak również wyjaśniamy, do czego pliki te służą.